Bli kjend i Øystre Slidre

Tidsskrift for Øystre Slidre Næringsforening.

Målet med håndboken er å gjøre det lettere for alle fastboende, hytteeiere og besøkende
å finne fram i mangfoldet av varer, tjenester og opplevelser som næringslivet har å tilby.

Tidsskriftet inneholder
• informasjon om næringsforeningens nettside www.blikjend.no
• kart over Øystre Slidre kommune – innfallsporten til Jotunheimen – med omliggende områder
• bransjeinndelt medlemsliste

Formatet er A5 og har 36 sider.

Denne utgaven distribueres til alle fastboende i Øystre Slidre kommune.
Du finner Bli kjend i de fleste butikker og utsalg i Øystre Slidre, og på
Turistinformasjonen på Beitostølen og Fagernes.

Opplag: 7 000.