Dialekt av hjartans lyst – bok

Ei bok om valdresmålet.
Etter en idé av Trygve Bjørgo.

Monika Nilssen Design har stått for formgiving og ombrekking av
dialektboka «Dialekt av hjartans lyst».

Redaktør/forfattere: Styret i Nord-Aurdal Mållag 2023–2024
Forlag: Kvitvella Forlag
1. opplag 2023
2. opplag 2024
Illustrasjoner: Andrea Agatha Grøneng
Dikt: Kirsten Onstad og Ørnulf Juvkam Dyve

Boka er på 96 sider og inneholder oversikter over hvordan man bøyer substantiv og verb på valdresmål, nynorsk og bokmål. Per og Kari samtaler humoristisk sammen på dialekt, og bak i boka er det ei ordliste med over 260 frekvente valdresord.

Se avisartikkelen om dialektboka under Omtale.