Valdresmusea / Booking-system

Arbeid med sømløs overgang mellom nettsida til Valdresmusea og betalingssystemet for Duell kasseservice, innlegging av innhold samt forbedring av funksjonalitet.

Duell for museer
DUELL er et modulbasert butikkdatasystem tilpasset system for museer. Systemet inkluderer moduler for bl.a. kassesystem, opprettelse av arrangementer, salg av billetter på nett eller i kasse mm. (https://www.duell.no/museer)

Pilotprosjekt
Dette systemet var fortsatt under utvikling da jeg ble forespurt (våren 2023).
Valdresmusea var i pilotprosjekt med Duell.

Prosessen
Museet ønsket sømløs overgang for layout mellom egen nettside og modulene som skulle brukes i Duell.
Det var nødvendig med tett samarbeid med Duell Support for å få til ønskede funksjoner i de ulike modulene samt at den visuelle profilen til Valdresmusea ble integrert.
Mange spørsmål og innspill ble hensyntatt i prosessen, og ble utviklet/endret i modulene. Noen ønsker kunne dog ikke innfris pga systemets begrensninger. Vi håper noe av dette blir videreutviklet i framtida, slik at systemet gir enda bedre lesbarhet, logiske funksjoner og at det blir enda enklere å redigere i.

Dette arbeidet – i samarbeid med Duell Support – har ført til forbedring av systemet med enklere og mer logiske løsninger for brukeren som skal redigere i modulene.

Noe av arbeidet som ble utført
• Arbeid med farger vedrørende kontraster og lesbarhet, og at det følger designmanualen.
• Arbeid med mal, layout og innhold i de ulike kanaler (seminar/konferanser, grupper, skoleopplegg, kurs, og en standard). Legge inn logo, bilde, banner, tekst, farger.
• Arbeid med mal, layout og innhold i ulike arrangement, bl.a. for grupper/omvisning, på norsk og engelsk (eksempel vist under).
• Arbeid med spørsmålsbatteri, som er en samling spørsmål som må besvares ved booking/bestilling av billett til et arrangement.
• Utarbeide enkel brukerveiledning for opprettelse av et arrangement.

Eksempel på et arrangement.