Grafisk design

Hva er grafisk design?

Grafisk design eller grafisk formgiving er kunsten å arrangere bilder og tekst for å kommunisere et budskap og skape forståelse for budskapet hos en bestemt målgruppe. Grafisk design var anerkjent som et eget fag allerede fra starten av 1800-tallet.

Grafisk design handler om å sette idéer ut i visuell form, i trykte og digitale medier, på flater og i rom. Det handler om historiefortelling og det å kunne kommunisere ved hjelp av visuelle virkemidler.
En grafisk designer arbeider med visuell kommunikasjon. Oppgaven er å plassere element på en god og ryddig måte; finne en visuell løsning på en kommunikasjonsoppgave. Det er viktig å se ting fra nye vinkler; være kreativ og nytenkende. Det gir overraskende resultat som skaper interesse og oppmerksomhet.

En kunde uttalte seg slik etter et ferdig prosjekt:
«Som alltid leverer dette kontoret som det skal.»

Vi leverer grafisk design med høy kvalitet til avtalt tid.

Se Store Norske Leksikon for mer informasjon om grafisk design.