Omtale

Lokal etterlatnemappe vekkjer oppsikt
Arikkel i Avisa Valdres av Helge Gudheim, 13.10.2016
Se og les artikkelen her.

«Bli Kjend» til glede for bygdefolk og hytteeiere gjennom 30 år
Artikkel i Avisa Valdres av Ivar Brynildsen, 07.04.2019
Se og les artikkelen her.

– Eg fekk nok av rotteracet i byen …
«Mø i Valdres», artikkel i Avisa Valdres av Arne Martin Bøe, 11.10.2020
Se og les artikkelen her.

Serverer spenning og humor med rot i Valdres
Artikkel i Valdresmagasinet/Avisa Valdres av Torbjørn Moen, 31.10.2022
Se og les artikkelen her.

– En sport for alle
Artikkel i Valdresmagasinet/Avisa Valdres av Morten Stensby, 12.11.2023
Se og les artikkelen her.

Snodigt og sant om valdresdialekta
Artikkel i Valdresmagasinet/Avisa Valdres av Torbjørn Moen, 06.01.2024
Se og les artikkelen her.