Jubileumshefte

Formgivning av jubileumshefte på oppdrag for Statsforvalteren i Innlandet.
Arbeidet ble utført i samarbeid med Thor Østbye og Geir Høitomt.

Layout skulle følge Miljødirektorates maler for trykksaker.
Malverket har ikke mal for A4-liggende format, og det var ikke laget lignende trykksak tidligere.
Vi har bl.a. brukt fargepaletten og skrifttypene etter designmanual, men formen ble til
ut fra innholdet. Heftet har blitt godt mottatt.

Heftet ble utarbeidet i forbindelse med 100 år med naturvern i Norge.
Arrangementet var 18. august 2023 på Fokstumyra, Dovre kommune.

Jubileumsheftet er publisert på Statsforvalterens nettside.

NRK: Artikkel av Dag Kessel og Inger Johanne Solli.
GD: Debattinnlegg av Knut Storberget, statsforvalter, og Kjersti Bjørnstad, statssekretær.

Utgitt av Statsforvalteren i Innlandet, 2023.
Foto: Thor Østbye
Tekst: Geir Høitomt
Trykk og innbinding: Verdi Reklame
Format: A4 liggende
Antall sider: 24 inkl. omslag
Opplag: 250

Under er noen utvalgte oppslag fra heftet.

Se hele nettutgaven av heftet her.