Langsua nasjonalpark – bok

Formgiving av Monika Nilssen Design i samarbeid med Thor Østbye (foto/redaktør)
og Geir Høitomt (tekster/redaktør).

Boka er på 208 sider pluss for-/baksats samt omslag og inneholder over 400 bilder og illustrasjoner.
Illustratør: Einar Sigstad.

Utgitt av
Langsua nasjonalparkstyre, Randsfjordmuseet as, forfattere, fotografer og illustratør.
1. opplag: 1000 stk (2024)

«1000 kvadratkilometer med fjell, gammelskog, slåttemyr, støler, elver og vatn. Langsuaområdet har en variert natur, men også en mangfoldig brukshistorie. Her ble naturressursene høstet gjennom jakt og fiske, seterbruk, myrslått, beiting, kølbrenning og jernframstilling, hogst og tjærebrenning. Et fjellområde hvor menneskers bruk har satt spor og påvirket landskap, planter og dyreliv.
Denne boka gir deg innsikt i mangfoldet, bruken og historiene.»

Omslaget på boka.
Kittilbu utmarksmuseum, Gausdal kommune. Fra venstre: Geir Høitomt, Monika Nilssen og Thor Østbye. Foto: Lars Hemsing.

Boklansering:
Søndag 16. juni 2024 var det lansering av boka på Kittilbu Utmarksmuseum.

Se fanen Omtale.

Avisa Valdres:
Endelig ferdig: – Da jeg startet dette prosjektet, trodde jeg ikke at det skulle blir så mye arbeid


Kittilbu Utmarksmuseums skriver følgende på sin Facebook-side:
«Boka om Langsua nasjonalpark – fra Valdres og Land til Gausdal og Fron ble lansert på utmarksmuseet i går. Om lag 70 gode venner av fjellet kom og ga boka en varm mottakelse. Geir Høitomt og Thor Østbye (redaktører) presenterte utdrag fra boka i ord og bilder og om nasjonalparkens historie. Anette Musdalslien takket alle bidragsytere på vegne av nasjonalparkstyret og Gausdal kommune. Hans Philip Einarsen fra Randsfjordmuseet takket også alle bidragsytere. Boka vil være av stor verdi for arbeidet med besøkssenter for Langsua. I tillegg til ord og bilder sørget Margaret Eggen for både sterke og for vare natur-inspirerte toner fra fela – som skapte en lun ramme om det hele. I tillegg til Geir og Thor, ble det rettet en stor takk til Einar Sigstad for tegningene, Lars Østbye Hemsing for kart og Monica Nilssen for formgivningen.»

Foredrag av Geir Høitomt.
F.v.: Lars Østbye Hemsing (kart), Einar Sigstad (illustrasjoner), Monika Nilssen (formgiver), Geir Høitomt (tekster/redaktør) og Thor Østbye (foto/redaktør).
Geir Høitomt og Thor Østbye signerer bøker.

Foto: Finn Audun Grøndahl, Kittilbu Utmarksmuseum.