Logo og brosjyre

Logo og brosjyre for Skjerdal stølsysteri og kafé i Aurland.

Skjerdal stølsysteri og kafé i Aurland er medlemsbedrift i SAKTE, som er alliansemerke for mat og opplevelsesprodukt med rotfeste og lojalitet til verdensarven. (Mer om SAKTE i eget innlegg).

Brosjyren bygger på fargebruk i SAKTE sin profil, og er utgangspunkt som mal for brosjyrer til andre medlemsbedrifter i SAKTE.
Forside og innside tilpasses hver enkelt bedrift, men baksiden er lik for alle.
Baksiden inneholder kart over medlemsbedriftene.
(Formatet er stående A4 brettet på midten.)

Brosjyrens bak- og forside.

Innsiden tilpasses hver enkelt bedrift.