Brosjyrer – SAKTE

Brosjyrer og brosjyremal for medlemsbedrifter i SAKTE-alliansen, rundt Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden.

Brosjyre for SAKTE (engelsk) og brosjyre for Steinbergdalshytta.
Innhold i framside og innside er tilpasset bedriftene.

Brosjyren bygger på fargebruk i SAKTE sin profil.
Forside og innside tilpasses hver enkelt bedrift, men baksiden er lik for alle. (Se innlegg om Skjerdal stølsysteri og kafé.)
Baksiden inneholder kart over medlemsbedriftene.
(Formatet er stående A4 brettet på midten.)

Bakgrunn for SAKTE
Næryfjordområdet fikk  UNESCOs Verdensarvstatus i 2005 og Nærøyfjorden Verdsarvpark ble opprettet.
Målet til Sakte er å bidra til å gjøre det kommersielt attraktivt å ta vare på natur- og kulturverdier for å få et berekraftig reiseliv.
SAKTE er et alliansemerke for mat og opplevelsesprodukt med rotfeste og lojalitet til verdensarven. Saktebedriftene finner du spredd utover i verdensarvområdet rundt Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden (se www.sakte.no)

Bak- og forside på SAKTE-brosjyren.

Tilpasset oppsett av slagord og valg av skrifttype til eksisterende logo til bruk på bl.a. t-skjorter.
Denne skriften brukes også i brosjyremalen.