Brosjyrer og plakater

Brosjyrer og plakter for Nord-Aurdal kommune «trafikksikker kommune»

Nord-Aurdal kommune ble i 2015 godkjent som trafikksikker kommune.

Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for en trafikksikker kommune.
Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

Brosjyrene er tilpasset hver enkelt barnehage med områdekart som viser kjøremønster og ønsket adferd på stedet. Brosjyrene er i A5-format og delt ut til alle på respektive sted.

Design er utarbeidet på oppdrag av og i samarbeid med folkehelsekoordinator i kommunen.

Nedenfor viser innside og bakside av brosjyren.

Plakatene er i A3-format.