Tilbudsdokumenter

VSS Solutions AS

Bistod med utarbeidelse av tilbudsdokumenter for VSS Solutions AS.
VSS Solutions AS arbeider med universell utforming, som taktil merking, ledesystemer, rekkverk og trapper samt skilting.

Arbeidet bestod av
– å lage helhetlig layout i samsvar med bedriftens profil
– språkvask og korrektur
– å lage innholdsfortegnesler og kapittelsider
– «sy sammen» mange dokumenter til større dokumenter i samsvar med elektronisk levering og til papirutgave

VSS Solutions AS har i dag rammeavtale med Oslo kommune.