Brosjyrer og plakat

Brosjyrer og plakat for Sør-Aurdal kommune «Trafikksikker kommune».

Sør-Aurdal kommune er en «Trafikksikker kommune», med fokus på trafikksikkerheten ved barnehagene og skolene i kommunen. Gode holdninger skapes ved at voksne er gode rollemodeller. Det var viktig å formidle budskapet på en positiv måte, med enkle råd som er lett å huske.

Brosjyrene er tilpasset hver enkelt barnehage og skole, med områdekart som viser kjøremønster og ønsket adferd på stedet. Brosjyrene er delt ut til alle på respektive sted.

Plakatene er hengt opp ved inngangen til barnehagene og barneskolene/SFO.

Design er utarbeidet på oppdrag av og i samarbeid med folkehelsekoordinator i kommunen.

Plakat (A3) – lik layout for alle barnehager og skoler.

Brosjyre (A5) for Bagn skule – viser for- og bakside (over) og innside (under)

Foto: Synne Kvam