Brosjyre – Norsk Gardsost

Brosjyre for presentasjon av osteprodusenter i Norge til bruk på Grüne Woche, Berlin, som er en av verdens største forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv.

Norsk Gardsost er en landsdekkende organisasjon for norske håndversksysteri og gårdsmeieri.

I tillegg til brosjyre ble det også laget en presentasjon tilpasset skjerm, som ble brukt i «NM i lokalforedla mjølkeprodukt» i Oslo.

Vi har også bistått Norsk Gardsost med å lage symbol til bruk på nettsida
www.osteloypa.no, som er et interaktivt kart over hvor man kan finne lokale gårds- og stølsysteri.
Det ble laget et flygeblad i forbindelse med lansering av nettstedet.

Nedenfor viser noen oppslag i brosjyren.

Flygeblad / reklame for lansering av www.osteloypa.no