Utvikling av bedriftsprofil

Videreutvikling av bedriftsprofilen og utarbeidelse av profilhåndbok for Valdres Kommunale Renovasjon IKS.

Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) er et interkommunalt selskap som eies av alle seks kommunene i Valdres.

VKR sin profil ble laget i 2011. De ulike designelementer og maler i profilen er blitt brukt uten at det har ligget felles skriftlige designføringer i bunnen. VKR ønsket derfor å få laget en profilhåndbok, få samlet alle deler i bedriftsprofilen og lage felles retningslinjer for bruk både internt og eksternt.

Oppgaven var å finne felles nevnere for bruk av profilen og videreutvikle denne etter kundens ønsker. VKR ønsket blant annet å bruke flere farger samt grafiske element/mønster mer aktivt i bedriftsprofilen.

VKR utarbeidet ny nettside i 2017.
Monika Nilssen Design bistod kunden som fargekonsulent i samarbeid med nettsideleverandøren, slik at profilen ble ivaretatt.

Profilhåndboka ble ferdigstilt desember 2017.

Sorteringsguider for miljøstasjon, husholdning og fritidsbeboere er nytt markedsmateriell som ble utarbeidet høst 2017. Husholdningsguiden er utarbeidet både på norsk og engelsk.