Trykksaker for pårørende

Trykksaker med kunstdesign rettet mot pårørende i livets siste fase og etterlatte.

Fokus på barn som pårørende, med egen minnebok for barn.

Prosjektet er et unikt samarbeid mellom helsetjenesten/kreftkoordinator i Valdres Hege Birketvedt Eklund, kunstner Eva Laila Hilsen og grafisk designer.

Vi bistod med design av omslagsmappe, brosjyre, minnebok for barn, informasjonsark/mal med lokalt innhold (tilpasses hver enkelt kommune), plakat og flyer.

Trykksakene har universell utforming, på bokmål og nynorsk. Bruk av kunst, metaforer og dikt erfares godt egnet i kommunikasjon med pårørende i sårbar fase av livet. Maleriet «Hus i solrenning» og tekst fra katalogen «Livets hus» av Eva Laila Hilsen er brukt som utgangspunkt. Trykksakene er i A5-format.

Idéen til mappen er hentet fra Kompetansesenter i lindrende behandling Helseregion Vest.
Pårørendeprosjektet i Valdres (2016) ved Kreftkoordinator har videreutviklet mappen i samarbeid med kontaktsykepleiere, kunstner Eva Laila Hilsen og grafisk designer.

Mappen er tatt i bruk i Valdres, og er foreløpig solgt til 25 kommuner (2017) på østlandet.