Annonse – avisbilag Dagbladet

Annonse (2/1-sider) i magasinet «Våre Nasjonale Turistveger», bilag til avisa Dagbladet, utgitt mai 2012, opplag 140 000.

Utarbeidet i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen i Valdres Natur- og Kulturpark.