Brosjyre – avisbilag VG

Smakane frå sanseriket VALDRES

Bilag (48 sider) til avisa VG juni 2013. Distribuert over hele Sør-Norge, opplag ca 200 000.

Utarbeidet i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen/Jan Askildsen i Valdres Natur- og Kulturpark.