Kampanje

Utarbeidelse av T-skjorter og annonser i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen i Valdres Natur- og Kulturpark ved Jan Askildsen.

Kampanjen satte fokus på Valdres-identiteten.
Kampanjen skulle få fram hvorfor vi som bor her, hytteboere og andre som har et forhold til dalføret, er stolte av Valdres. Hele lokalsamfunnet ble engasjert, og både bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner har deltatt.

 

Foto «Farmen 2012»: Nils Rogn