Nasjonalt ID-kort

Designet av nasjonalt identitetskort ble ferdigstilt for produksjon i 2010. Temaet for designet er bygget på nasjonale symboler for Norge.

Arbeidet ble utført i prosjektgruppe med PDMT (Politiets Data- og Materielltjeneste) og KRIPOS (2008–2010). Prosjektet ble terminert i 2010.

Illustrasjon av dette designet ble publisert på internett 27. februar 2014 på dinside.no.

Nasjonalt ID-kort skal fungere som reisebevis i Schengen og er i den forbindelse utformet helt i henhold til internasjonale retningslinjer. Politidirektoratet utlyste en egen designkonkurranse for nasjonalt ID-kort og norsk pass i februar 2014.

Ved lansering av nasjonalt id-kort i november 2020 er flere designelementer fortsatt i bruk.