VM i fluekasting

Logo for VM i fluekasting.

Utarbeidet for Norges Castingforbund, første gang i 2010. Korrigering av sted og dato for VM i fluekasting som sist ble arrangert 14–17. august 2014, Fagernes i Valdres.