Tidsskrift – Bli kjend

Tidsskrift «Bli kjend i Øystre Slidre» for Øystre Slidre Næringsforening.

Formatet er A5 og har 132 sider.
Inneholder stoff om næringsliv, kultur, friluftsliv og kommunal informasjon.
Tidsskriftet er delt inn i tre deler: Redaksjonelle artikler, annonser og medlemsregister. Inndelingen gjør det enkelt for brukere å finne fram til ønsket tjeneste. Annonsedelen er bransjeinndelt.

Målsettingen er økt omsetning av varer og tjenester for næringslivet i kumminen.

Logoen er en forenklet «Valdres-rose» som i hovedsak symboliserer tradisjon og vekst.

Distribueres til alle hytteeiere og fastboende i Øystre Slidre kommune. Blir også distribuert til øvrige Valdres-kommuner og destinasjoner.

Opplag: 14 000.

Utdrag fra innholdet:

Øystre Slidre Næringsforening ble stiftet i oktober 1988.
Foreningen rundet altså 30 år på slutten av 2018.

I 2007 ble Arne Nordås (under til venstre) leder i næringsforeningen og redaktør for bladet. Da ble tidsskriftet et magasin på 132 sider i A5-format.
Siden 2007 har bladet blitt utgitt ca annen hvert år.

Les hele bladet på www.blikjend.no
eller hent et eksemplar (eller flere) hos meg på mitt kontor i Valdres Næringshage!