Diplom

Diplom – æresmedlem i Valdres Brass Band.

Diplom utarbeidet på oppdrag av Kaja F. Idstad, Valdres Brass Band.

Som medlem i Fagernes Musikkorps og Valdres Brass Band siden 1945, ble Svein Johansen hedret som æresmedlem 21. mars 2019.
Han har da vært aktivt med å spille i korps i 75 år!

Kaja F. Idstad og veteranen Svein Johansen.
Foto: Bjørn Karsrud / Avisa Valdres.