Valdres brann- og redningstjeneste

Qeaql Studio Design Resource

Eksponeringsmateriell for Valdres brann- og redningstjeneste IKS.

Valdres brann – og redningstjeneste IKS ble etablert 01.01.2018. Selskapet eies av Vang, Etnedal, Sør-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre kommuner.

Design av rollup og messebord.