Brosjyre – fallforebygging

Informasjonsbrosjyre om fallforebygging for Nord-Aurdal kommune.

Vi har bistått Fysioterapitjenesten og Frisklivssentralen i Nord-Aurdal kommune med design av denne brosjyren. Oppdraget var i samarbeid med folkehelsekoordinatoren i kommunen.