Nord-Aurdal kommune

Informasjonsbrosjyre om fallforebygging.

Vi har bistått Fysioterapitjenesten og Frisklivssentralen i Nord-Aurdal kommune med design av denne brosjyren. Oppdraget var i samarbeid med folkehelsekoordinatoren i kommunen.