Informasjonsavis – Hitra.no

Informasjonsavis for Hitra kommune i Trøndelag.

Arbeid med informasjonsavis startet opp i 2015 i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen.
Vi bistod med design av mal: Framside, faste sideelementer som topp/bunn, grid/spalter og typygrafi, vingnetter for kultur, kunngjøringer og ledige stillinger.
Vi bistod også med ombrekking av avisa i perioden 2015 til 2017, inntil dette ble overført til lokal aktør på Hitra.

Samme format med tilpasset oppsett, ble brukt til å lage årsrapporter for Hitra kommune.

Utgivelsene hadde opplag på 7000 pr utgave.