Prospekt

Prospekt og logo for Ølnesseter Hyttegrend i Sør-Aurdal kommune.

Utarbeidelse av prospekt for hyttetomter i samarbeid med Inger Råheim.
Prospektet er i A4-format og har 20 sider.

Logo ble utarbeidet av Monika Nilssen Design i 2006!
Vi har også opp gjennom årene utarbeidet forskjellig markedsmateriell som messevegger og rollups for Ølnesseter Hyttegrend.

Eksempel på et oppslag i prospektet.